Christen met een wapen

Anna5
Patrick van der Zee-nw
riekelt

Maandag 10 juni | 2e Pinksterdag l Aanvang 19.30

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld.

Uiteraard zijn er ook christenen bij de krijgsmacht. Hoe lukt het om als christen in de wereld van defensie overeind te blijven? Lukt het om christelijke normen en waarden hoog te houden? Waar lopen christen-militairen tegenaan? Wat is er nodig om voor je geloof uit te komen? Wat houdt je daarbij tegen?

Maak kennis met de wereld van de krijgsmacht en de man of vrouw achter het militaire pak. Kom Ook organiseert een boeiende avond met twee jonge militairen die worden geïnterviewd door journalist Riekelt Pasterkamp. Wie is God voor ze? Welke rol speelt de bijbel in hun dagelijks leven? Hoe blijven ze zichzelf als christen? En wat betekent het om christen met een wapen te zijn?

* Anna Yilmaz - korporaal bij de Koninklijke Marine en winnaar van het tv-programma Heel Holland Bakt.
* Patrick van der Zee - korporaal bij de Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht.

 Kom Ook! Tweede Pinksterdag naar Hoevelaken. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Entree € 10 inclusief 2 consumpties.


Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.