CHRISTUS: HOOP VAN ISRAËL EN DE VOLKEN

Eitan-Bar1
Israelische vlag
Christian Stier 2

Zaterdag 27 mei 19.45 uur in Hoevelaken

De spanningen in en rondom Israël blijven de aandacht van de hele wereld opeisen. De weeën zullen volgens de Heere Jezus steeds heviger worden, maar brengen tegelijk Zijn komst dichterbij. Daarbij speelt de bekering van Israël een cruciale rol. De Heere Jezus zei immers: “Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Heeren!” (Matt. 23:39). 
Eitan Bar en Christian Stier zullen deze avond met ons stilstaan bij de Heere Jezus als de Hoop van Israël, Die tegelijk ook onze Hoop en Verlosser is.

Hoe staat Israël er geestelijk gezien voor? Wat kunnen wij daarvan leren? En wat kunnen wij voor hen doen?

Eitan Bar is een in Israël geboren en getogen Messiaanse gelovige. Hij is verbonden aan de organisatie One for Israel. Dagelijks richt hij zich op de verspreiding van het Evangelie onder Israëli’s. Dit doet hij door pakkende videoclips die veelvuldig worden verspreid. Afgelopen jaar mocht hij maar liefst ruim twee miljoen Israëli’s met het Evangelie bereiken.

Christian Stier is verbonden aan stichting Israël en de Bijbel en zet zich al vele jaren in voor de wereldwijde Bijbelverspreiding onder het Joodse volk. Afgelopen jaar was hij actief in New York, Spanje, Duitsland en Israël.

Kom Ook! Aanvang 19.45 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.