De kracht van het Evangelie - Ds. K. Hak

Krijn tekt
Krijn Hak (002)

Zaterdag 20 juni - 19.45 uur - Hoevelaken

Het Evangelie is Gods kracht tot redding voor iedereen die gelooft. Wanneer het Evangelie verkondigd wordt openbaart God Zich in wie Hij is en wat Zijn wil is voor ons leven.

Geen enkele andere boodschap is zo levensreddend en levens veranderend dan de boodschap van het Heilig Evangelie.

Het Evangelie confronteert ons met Gods rechtvaardigheid en Heiligheid. Tegelijkertijd is het Gods boodschap van genade en redding voor vijandige en opstandige mensen.

Door middel van de verkondiging van het Evangelie werkt de Heilige Geest het geloof en schenkt Hij de wedergeboorte, het nieuwe leven.

Over dit onderwerp zal Ds. K. Hak met ons in gesprek gaan, n.a.v. Rom. 1:16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Kom Ook! Aanvang 19.45 uur, inloop 19.15 uur. Entree is € 9,- incl. 2 consumpties. 


Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.