Druk, druk, drukā€¦ - Rens Rottier

tijd 1
tijd 3
Rottier

Zaterdag 17 juni - 19.45 uur in Hardinxveld-Giessendam

We hebben er allemaal even veel van, 24 uur in een dag, maar meestal hebben we toch tekort. Het glipt je tussen de vingers door. Voordat je het weet is er weer een dag om. We worden drukker en drukker. Onze aandacht wordt getrokken door een veelvoud van dingen. Hoe blijf je daarin overeind? En hoe zorg je ervoor dat je de goede dingen doet?

Tijd is een gave. Een gave van God, die je het leven en de tijd geeft.

  • Wat betekent dat dan voor het omgaan met je tijd?
  • En hoe ging de Heere Jezus zelf om met de tijd?

We nemen even de tijd om met elkaar te reflecteren op hoe we omgaan met onze tijd.  

Drs. L.N. (Rens) Rottier (voorzitter college van bestuur van Driestar educatief) zal dit onderwerp met je bespreken.

Kom Ook! Aanvang 19.45 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.