God, waar bent U in een crisis?

Zaterdag 30 oktober – 19.45 uur – Let op: Locatie is in Amersfoort, Robert Kochstraat 4!

Aanmelden z.s.m. via deze link

Op 17 januari dit jaar werd hij besmet met het COVID-19 virus. Drieënzestig dagen lag hij in drie verschillende ziekenhuizen waarvan achttien dagen op de IC in Groningen. Drie keer vreesden de artsen voor zijn leven.

Kort na Pasen mocht hij naar huis; “God heeft mij het leven teruggegeven, het voelt alsof ik uit de dood ben opgestaan. Ik heb ervaren; Zijn laatste adem bracht mij hoop, Zijn sterven werd mijn levenskracht”!

Aan het woord is Andre Meulmeester, voorganger van Christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere. We vroegen hem naar zijn ervaringen in deze heftige tijd en vooral naar de aanwezigheid van God.

·  Was God er bij en waarom gaan we soms door zulke moeilijke en diepe wegen?

·  Welke rol heeft het lijden in het leven van een christen.

Vragen waar Andre met ons over wil nadenken op D.V. zaterdag 30 oktober.

Je wordt hartelijk uitgenodigd, ook als jouw leven misschien op rolletjes verloopt en je geen problemen ondervindt. Met elkaar willen we meer leren over God en onze weg door het leven beter begrijpen.

Entree is € 11,-, inclusief 2 drankjes en hapjes
Het bedrag mag je overmaken op: NL36 RABO 0116 5968 99 t.n.v. A. ten Hove.

Klik hier voor aanmelden!


Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.