Gods leger: de wereld vd engelen - Ds. M. Messemaker

ds Messemaker

Zaterdag 23 juni - 19.45 uur - Hoevelaken

Wat weten wij eigenlijk van de engelen?
Het gaat er in de kerk niet vaak over: de wereld van de engelen. Toch is het een ontstellende reële werkelijkheid. Er zijn legermachten van engelen in de hemel én om ons heen!

Als gelovige ben je altijd in de meerderheid. De Bijbel spreekt daar buitengewoon helder over. Dat geeft moed en hoop in het leven. Dat geeft vertrouwen in de strijd die christenen hebben te voeren in deze wereld. De duivel, het kwaad, de zonde, etc. kunnen sterk en bedreigend lijken. Soms kijk je met vrees en beven de toekomst in. We mogen ons echter omringd weten door de hemelse elitekorpsen: God’s leger! 

Meer weten over de engelen? Ds. M. Messemaker zal hier over spreken in De Haen, De Brink 10 in Hoevelaken.
Kom Ook! Aanvang 19.45 uur, inloop 19.15 uur.

‘Smytegeltbruggetje’
Op 16 januari 1695 werd hij te Middelburg als predikant bevestigd. In zijn tijd was Smytegelt een bij het vrome volk gevierd predikant over wie verschillende volksverhalen de ronde doen. Het bekendste is de "engelenwacht”. Op een avond wachtten twee mannen bij de Herengracht in Middelburg de dominee op om hem eens flink aan te pakken. Toen hij over een brug aan kwam lopen bleek hij echter niet alleen te zijn. Achteraf bleek dat Smytegelt toch alleen was geweest. Zijn begeleiders zouden engelen zijn geweest die hem hadden beschermd. Het bruggetje waarover hij gelopen had kreeg hierom in de volksmond de naam "het Smietegeltbruggetje". Het bruggetje ter hoogte van de huidige Sint Antheunisstraat is echter in 1959 gesloopt.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.