Is Gods koninkrijk geestelijk of letterlijk?

Ds Simons 3

Zaterdag 14 juli - 19.45 uur - Hoevelaken

Waar bestaat Gods koninkrijk uit? Vaak zijn we bezig om behouden te worden, of we verlangen naar een ‘heilig’ leven. Maar zien wij ook uit naar de toekomst, de wederkomst van Jezus Christus?

Toch houdt die wederkomst veel meer in dan oordelen en gerichten.
De Bijbel spreekt ook van de voltooiing van de Gemeente van Christus en haar hemelse toekomst; over de terugkeer de Joden naar hun eigen land na lange tijd van verstrooiing onder de volkeren en van het herstel van het koninkrijk Israël wanneer Christus terugkomt om koning te worden.

De redevoeringen van de Heere Jezus over de laatste dingen spreken van wereldwijde tekenen. Hij roept op om wakker en waakzaam te zijn en te letten op wat er gebeurt in de wereld. Uit al deze tekenen mogen we leren dat de voltooiing van Gods plan zeer nabij is.

Kom Ook luisteren naar Ds. A. Simons over dit boeiend onderwerp.

Aanvang 19.45 uur en inloop 19.15 uur.

 

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.