Kerkmuren, zegen of vloek? Forum o.l.v. Riekelt pasterkamp

Ds Egas 1
Brugge
Conny Luchtenburg 3

Zaterdag 23 november – 19.45 uur – Hoevelaken

‘Opdat zij allen één zijn…’ De christelijke gereformeerde predikant ds. A. A. Egas pleit voor meer openheid binnen de Gereformeerde Gemeenten. Op de onlangs gehouden Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten werd besloten dat kanselruil niet het juiste middel is om die eenheid gestalte te geven.

Ds. Egas heeft daar begrip voor, maar spreekt tegelijkertijd de hoop uit ooit in de Gereformeerde Gemeente te kunnen preken. “Ik merk dat er ook bijvoorbeeld bij ouderlingen en leerkrachten die behoren tot de Ger. Gem. honger is naar kerkelijke eenheid in de vorm van kanselruil.”

Tegelijk staat het gezag van kerkelijke instituten en tradities steeds meer onder druk in deze tijd van secularisatie en geloofsafval. Terwijl gelovigen zich steeds meer in elkaar herkennen over de confessionele en kerkelijke grenzen heen. Denk bijvoorbeeld aan vakantiediensten in het buitenland.

Zijn kerkmuren een zegen of een vloek? Over deze en andere vragen organiseert de Kom Ook Groep een forumavond.

Deelnemers:

  • Ds. A. A. Egas, predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Damwoude
  • Ds. A. A. Brugge, predikant van de gereformeerde gemeente in Doetinchem
  • Conny Luchtenburg-van Cappellen, bezorgde vrouw en moeder en lid van één van de reformatorische kerkverbanden
  • Riekelt Pasterkamp, presentator

Kom Ook! Aanvang 19.45 uur, inloop 19.15 uur. De Haen, De Brink 10 in Hoevelaken.
Entree € 11 (incl. 2 consumpties)


Kermuren 2

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.