Pinksteren! Zending in Nederland...

Andre Meulmeester


Thessa van den Hardenberg4
Bert Noteboom2
Maandag 5 juni (2e Pinksterdag) 19.30 uur in Almere

Thessa van den Hardenberg, opgegroeid in Barneveld, gaat vrijwel dagelijks om met allochtone jongeren in Almere. Namens de christelijke gemeente ‘De Wegwijzer’ doet ze fulltime jeugdwerk in de stad. Zo runt ze bijvoorbeeld diverse clubs (zoals een kookclub). Hoofddoel is verkondiging van het Evangelie. „Vroeger wilde ik in een kindertehuis zendingswerk in Bangladesh werken. Dat kwam er niet van. Maar Almere is ook zendingsgebied. Je komt er als het ware mensen uit alle landen tegen. Van de Almeerders noemt slechts 3 procent zich christen.”

Op Tweede Pinksterdag zijn we te gast bij de christelijke gemeente ‘De Wegwijzer’. Deze gemeente is ontstaan vanuit de Gereformeerde Gemeente Lelystad met André Meulmeester als gemeentestichter, bijgestaan door evangelist Willem den Hertog. Op deze avond zal André Meulmeester vertellen wat er de afgelopen 23 jaar in Almere is gebeurd. Thessa van den Hardenberg (29) zal vertellen over haar dagelijks werk. Bert Noteboom houdt een mediatie en heeft deze avond de leiding.

Van harte welkom  in Almere, Makassarweg 80, om samen na te denken over 'Pinksteren! Zending in Nederland...'. De avond begint om 19.30 uur, zodat we om 22.00 af kunnen sluiten.
Pinksteren

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.