Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld.

Uiteraard zijn er ook christenen bij de krijgsmacht. Hoe lukt het om als christen in de wereld van defensie overeind te blijven? Lukt het om christelijke normen en waarden hoog te houden?  Lees meer