Zaterdag 9 december – 19.30 uur – Amersfoort, Robert Kochstraat 4!

Evolutie! Stel dat het waar is. Recent verscheen het boek En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie’, een studie van prof. dr. Gijsbert van den Brink. Dit boek wakkert de discussie over verstrengeling van schepping en evolutie weer aan. Is aanvaarding van de evolutietheorie wel te rijmen met orthodox-christelijke opvattingen over de Bijbel, God en mens, zonde en verlossing? Is Gods scheppend spreken inderdaad niets meer dan beeldspraak? Lees meer