Zaterdag 25 maart – 15.30 uur in Boven Hardinxveld-Giessendam

Geniet je mee van een mooie voorjaarswandeling? We lopen de Avelingenroute (ongeveer 8 km.), die wisselend over verharde en onverharde wegen of paden gaat. Het natuurgebied ‘de Avelingen’ bestaat voor ongeveer de helft uit grasland met grazende schapen en koeien. De rest bestaat uit open water, rietlanden, grienden en verwilderd bos waar vele weidevogels als de grutto, kievit en tureluur te zien zijn. Lees meer