Waar bestaat Gods koninkrijk uit? Vaak zijn we bezig om behouden te worden, of we verlangen naar een ‘heilig’ leven. Maar zien wij ook uit naar de toekomst, de wederkomst van Jezus Christus?

Toch houdt die wederkomst veel meer in dan oordelen en gerichten. Lees meer