Zaterdag 23 november – 19.45 uur – Hoevelaken

‘Opdat zij allen één zijn…’ De christelijke gereformeerde predikant ds. A. A. Egas pleit voor meer openheid binnen de Gereformeerde Gemeenten. Op de onlangs gehouden Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten werd besloten dat kanselruil niet het juiste middel is om die eenheid gestalte te geven. Ds. Egas heeft daar begrip voor, maar spreekt tegelijkertijd de hoop uit ooit in de Gereformeerde Gemeente te kunnen preken. Lees meer