Zaterdag 4 juni 19.45 uur - Amerongen

‘Het gaat erom of je tevreden bent met wat je hebt en dat ben ik zeker!’ Zuster Greet (56) woont samen met zes andere zusters in Amerongen.
Ze is één van de laatste diaconessen in Nederland en geeft leiding aan de gemeenschap.
In het Zendings-Diaconessenhuis  Bethanië vertelt ze over het samenleven met elkaar. Want iedereen heeft eigen onhebbelijkheden. Maar... de zusters vinden elkaar aan de voet van het kruis. 
Hoe word je eigenlijk diacones? Wat betekent sober leven, dienstbaar zijn en niet trouwen voor zuster Greet?

Kom naar het levensverhaal van zuster Greet luisteren! Vanaf 19.15 uur ben je van harte welkom voor koffie/thee in het Diaconessenhuis in Amerongen, Jan van Zutphenweg 4.