Vervolgde christen vertelt over gevangenschap - broeder 'han'

Zaterdag 4 november – 19.45 uur in Hardinxveld-Giessendam

SDOK-bijeenkomst met broeder Han die gevangen zat om zijn geloof: “Steeds ervoer ik Gods aanwezigheid in de cel”.
Broeder ‘Han’ uit Azië, een dertiger met drie jonge kinderen, zat bijna een jaar in de cel vanwege het organiseren van kerkdiensten. Han was tot vier jaar veroordeeld voor het organiseren van christelijke samenkomsten en het vertonen van een christelijke film. De tijd in de cel was zwaar voor Han. Zo raakte tijdens familiebezoek in de gevangenis, zijn zoontje eens in paniek. De jongen wilde zijn vader niet verlaten en hield zich wanhopig vast aan de tralies die hen van elkaar scheidden. “Toen ik zag hoe mijn zoon huilde en ik hem niet kon troosten, werd ik overweldigd door verdriet.” 

Hoewel de gevangenschap moeilijk was, voelde Han zich bemoedigd door de gebeden van christenen wereldwijd. Ook ervoer hij in de gevangenis heel sterk Gods aanwezigheid. “Soms maakte ik me zorgen over hoe het nu verder moest met mijn gezin. Steeds weer herinnerde God me eraan dat Hij beter voor mijn familie kon zorgen dan ikzelf. Dat gaf me vrede en rust.” Han kwam in januari 2015 na het betalen van een boete vervroegd vrij. 

In Hans thuisland – dat om veiligheidsredenen niet nader benoemd kan worden - vormen christenen een kleine, niet-erkende minderheid. Het is niet mogelijk openlijk voor het christelijk geloof uit te komen. Boeddhistische monniken zitten christenen regelmatig dwars. SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen als Han. 

Kom Ook! Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur voor koffie en thee)!

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.