Voltooid leven

Kees van der Staaij
Voltooid leven
download (1)

Voltooid leven 

Zaterdag 21 januari  19.45 uur Hardinxveld-Giessendam

‘Voltooid leven’ is opnieuw een politiek onderwerp. En nu concreter dan ooit. Eerst pleitten de ministers Schippers en Van der Steur voor het mogelijk maken van levensbeëindiging bij mensen met een voltooid leven. Vervolgens kwam D66-kamerlid Pia Dijkstra met een wetsvoorstel dat hulp bij zelfdoding mogelijk moet maken als mensen ‘lijden aan het leven’.

 Het onderwerp roept behalve instemming ook veel kritische reacties op, van heel verschillende politieke partijen. SGP: ‘Het leven van ieder mens als schepsel van God is waardevol en kostbaar’. SP: 'De keuze is onomkeerbaar en het toetsen van het maken van deze keuze in volledige vrijheid, zonder druk van buitenaf of een maatschappelijk ervaren druk, is uiterst moeilijk. Laten we ons inzetten op oplossingen in het leven, in plaats van oplossing bieden uit het leven.'

Op deze avond van gaan verschillende betrokkenen met elkaar in debat. In het panel zitten onder andere SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij en Angela Kluver, juriste en betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.

Debatleider is Embert Messelink.

 Aanvang 19.45 uur, inloop 19.15 uur. Je bent van harte welkom en neem ook anderen mee!
Entree is 10 euro inclusief 2 consumpties!

4dbe72a8f509470fbc2c339ed4c2be88

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.