Wat depressie met je doet en wat jij met depressie kunt doen!

Arie Jan de Lely 4
Arie Jan de Lely boek

Zaterdag 27 oktober – 19.45 uur – Dr. Arie Jan de Lely - Hoevelaken

Slaapproblemen. Onzekerheid voelen. Sombere gevoelens. Wisselende stemmingen. Extreme neerslachtigheid. Gevoel van eenzaamheid.

De vraag naar psychische hulp is groter dan ooit. Veel jongeren hebben last van depressieve klachten. Niets kan je meer opvrolijken.

  • wat betekent het om depressief te zijn?
  • wat zijn vaak oorzaken voor depressie?
  • is er samenhang tussen geloof en depressie?
  • wat kun jij (en je omgeving) doen als je depressief bent?

Psychiater Dr. Arie Jan de Lely (werkzaam bij Eleos) zal met ons dit onderwerp bespreken. Arie Jan weet waarover hij praat.
Hij gebruikt zelf antidepressiva en hij heeft er een boek over geschreven ‘Wat depressie met je doet’.

Tobias Kraaijeveld heeft ook te maken gehad met depressief zijn. Hij zal daarover iets vertellen.

Kom Ook! Aanvang 19.45 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.